Adli kolluk ve yargı mensupları üzerinde nüfuzunu kötüye kullanarak 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet soruşturmasına müdahale eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında verdiğimiz soru önergesi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

17 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekilliği koordinasyonunda yürütülmüş olan yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama gibi suçlarla ilgili soruşturma kamuoyuna yansımıştır.
61. Hükümette görev yapan ve rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı istifası talep edilen ve azledilen bazı bakanlar ve yakınları, bürokratlar, çeşitli kamu ihalesi alan işadamları bu soruşturmada ve bağlantılı soruşturmalarda şüpheli olarak yer almaktadır. Öte yandan Başbakan Erdoğan’a ait oluğu iddia edilen bazı görüşmeler söz konusu rüşvet ve yolsuzluk iddialarının çok daha boyutlu ve kapsamlı olduğuna dair iddiaları güçlendirmiştir.
Bu süreç içinde gerçeklerin ortaya çıkması için yargısal sürecin hiçbir baskı, tehdit ve yönlendirme olmaksızın hukukun belirlediği kurallar içinde sürdürülmesi gerekmekle beraber maalesef soruşturma sürecine ve bu süreçte görev yapanlara fiili ve hukuki müdahaleler açıkça yapılmıştır. Bu müdahalelerin hukuk devleti ilkesine ve hukukun üstünlüğüne uymadığı açıktır.
25 Aralık 2013 tarihinde göreve başlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, soruşturmayı başından beri yürüten adli kolluk ve yargı mensupları üzerinde baskı uyguladığı, bunların görevlerinden alınmasını sağladığı; görevlerinden alınanların yerine atanan adli kolluk ve yargı mensupları üzerinde nüfuzunu kötüye kullanarak soruşturmalara müdahale ettiği; bazı şüpheliler lehine sonuç almak amacı ile yargı makamlarını etkilediği; işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili dört bakan hakkında C. Savcılıklarınca tanzim edilen fezlekelerin gereğini yerine getirmemek amacıyla uzun süre incelemeye tabi tuttuğu ve bilahare geri göndererek şüphelilerin delilleri karartmasına imkân sağlandığından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Anayasa’nın 98 ve 99. maddeleri ile TBMM İçtüzüğü’nün 106. Maddeleri uyarınca gensoru açılmasını Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına arz ve teklif ederiz.

Oktay Vural Yusuf Halaçoğlu
İzmir Milletvekili Kayseri Milletvekili
MHP Grup Başkanvekili MHP Grup Başkanvekili