Akil adamlar, Mondros sonrasında kurulan ve Sevr’i kabul ettirmeye çalışan heyeti nasihadır


MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü grup toplantısında MHP ‘ye yönelik ikiyüzlü ifadesini kullandığını söyledi.

Başbakan’ın ülkücülere, MHP’ye ve PKK’nın dayattığı çözüme karşı çıkanlara saldırmak için her yolu kullandığını savunan Vural, ” Başbakan, Türk milletine, milliyetçilere ve milletin milli ve manevi değerlerine savaş açmıştır. Bu savaş doğrudan doğruya Başbakan Erdoğan tarafından yürütülmektedir.” diye konuştu.

Üniversitelerde çıkan olaylara değinen Vural, Başbakan Erdoğan’ın çıkan olaylar ile ilgili ülkücü gençleri hedefe koyduğunu, PKK sempatizanlarını koruduğunu iddia etti.

PKK yapılanmasının bütün üniversitelerde PKK propagandası yaparak vatandaşlara saldırdığını ifade eden Vural, üniversite rektörlerin ve hükümetin üniversitelerde meydana gelen olaylar ile ilgili ne yaptıklarını sordu.

Başbakan’ın hedefinde PKK yapılanmasının olmadığını savunan Vural, Başbakan’ın üniversitelerde okumak isteyen gençleri hedefine aldığını iddia etti.

Vural, şöyle devam etti:

“Bu ülkede okumak isteyen gençlere PKK saldırısı var. Üniversitelerdeki PKK yapılanması maalesef AKP hükümetinin koruma ve kollamasından dolayı cesaret almaktadır. PKK sempatizanlarının üniversitelerde oluşturduğu huzursuzluk çerçevesinde herkes ‘devlet nerde’ diye soruyor. Üniversiteler PKK propagandası yapılan merkezler haline dönüşüyor. Gençler üzerinden PKK eliyle yeni bir oyun oynanmaktadır. Milliyetçi ve ülkücü gençler bu tuzağa düşmeyecektir. “

Akil insanlar heyetine de değinen Vural, Hababam Sınıfı filminde ki Akil hoca tiplemesiyle örnek vererek, “Bir Akil hocaları eksik” eleştirisinde bulundu.

Akil insanların yarısının AKP, yarısının PKK kontenjanından seçildiğini öne süren Vural, ”En önemli ortak noktaları da Türk’ün adıyla, tarihiyle, cumhuriyetle, Atatürk’le sorunlu olmaları. Bunlar, ‘böl de bölelim’, ‘kur de kuralım’, ‘vur PKK vur, Kürdistan’ı kur’ propagandası yapmakla görevlendirilenler” diye konuştu.

Vural, şöyle devam etti:

”Ey Recep Tayip Erdoğan, hani senin milletle doğrudan gönül bağın vardı- Ne oldu- Milletle arana aracılar koyma gereği mi duyuyorsun- Bu anlayış, tek parti anlayışı olan, milleti adam etme, hizaya getirme anlayışıdır. Millete zorbaca bu süreci hazmettirmeye çalışan bir anlayıştır.

Bu akil adamların işlevi ne olacak biliyor musunuz- Mondros Mütarekesi sonrası kurulan heyeti nasiha ne yaptıysa, bunlar da onu yapacak. Heyeti nasiha, Damat Ferit Hükümeti tarafından halka, ‘Direniş göstermeyin, teslimiyeti kabul edin’ şeklinde nasihatler vermek üzere görevlendirilmişti. Çok ilginçtir, heyeti nasiha da bugünkü akil adamlar komisyonu gibi yedişerli gruplardan oluşmuştu. Üstelik aynı şekilde yedi bölgede vardı. Heyetler, barışın ancak koşulsuz teslim ve düşmanı kızdırmamakla sağlanacağını anlatmakla görevlendirilmişti. Heyeti nasiha, Türk milletine rağmen sözde barış getirmeye kalkmış, Sevr’i dayatanların sözcülüğüne kalkışmıştır. Damat Ferit’in heyeti nasihaları da o günkü Sevr’i bu millete hazmettirmek için kurulmuştu.”

Bugün de benzer durumların yaşandığını öne süren Vural, şu ifadeleri kullandı:

”AKP Hükümeti’nin akil adamları, Mondros Mütarekesi sonrası, işgal güçlerine karşı Anadolu’da başlayan direnişi engellemek amacıyla Damat Ferit’in kurdurduğu heyeti nasihanın AKP şubesinden başka bir şey değildir. Plan aynıdır, aktörler değişmiştir. Sevr’i dayatanlar, bugün bu dayatmayı AKP eliyle yapmaktadır. Senaryo aynı. O gün Damat Ferit vardı, bugün Damat Ferit müsvettesi Erdoğan var. O gün İngiliz planları, Sevr vardı, bugün ABD’nin, İsrail’in BOP projeleri var. O gün ‘işgale direnmeyin’ diyen heyeti nasiha vardı, bugün AKP, PKK dayatmalarını halka hazmettirmekle görevlendirilen akil adamlar var. Bu akil adamların, Damat Ferit’in Molla Said’lerinden ne farkı var-

Bu millete, devlete kefen dikenlerin, işgal zihniyetini meşru gösterenlerin akıbetini tarih yazdığı gibi senin akıbetini de yazacak. Sen, Damat Ferit’le, Sevr’le aynı dipnotta yer alacaksın. Başbakan Erdoğan ve kılavuzları, Sevr’cilerle, İngiliz muhipleriyle aynı sudan içmişler.”