Belediye gelirleri ile ilgili harcamalara katılma payı hakkında soru önergesi


 

                        TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 96 ve 99 uncu maddeleri gereğince İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin   tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 06.12.2012

 

                                                                                                                            Oktay Vural

                                                                                                                        İzmir Milletvekili

 

            1- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümleri gereğince Belediyelerce vatandaşlardan alınan “yol harcamalarına katılma payı”  2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012 yılları  itibariyle iller bazında  ne kadar tahakkuk ettirilmiş ve ne kadarı tahsil edilmiştir?

            2- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümleri gereğince Belediyelerce vatandaşlardan alınan “kanalizasyon harcamaları katılma  payı” 2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012 yılları  itibariyle iller bazında  ne kadar tahakkuk ettirilmiş ve ne kadarı tahsil edilmiştir?

            3- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümleri gereğince Belediyelerce vatandaşlardan alınan  “su tesisleri harcamalarına katılma payı” 2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012 yılları itibariyle iller bazında  ne kadar tahakkuk ettirilmiş ve ne kadarı tahsil edilmiştir?