Davutoğlu – Barzani Barzani Görüşmesi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Mesud Barzani arasında 1 Ağustos 2012’de Erbil’de gerçekleşen görüşme ve bu görüşmenin sonucunda yapılan ortak basın açıklamasında yer alan hususlarla ilgili olarak Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 96 ve 99 uncu maddeleri gereğince Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 02.08.2012

                                                                                                                Oktay Vural                                                                                                            İzmir Milletvekil

1-Ortak basın açıklamasında  “Yeni Suriye’nin her türlü terörist ve aşırıcı grup veya örgütten arındırılması” vurgusu dikkat çekmektedir. Bu minvalde Barzani’nin Irak’ın Kuzey’inin bölücü terör örgütünden arındırılması bir girişimde bulunmadığı ve terör örgütünün Kuzey Irak’ta güvenli bir bölgeden yönetildiği dikkate alındığında, Suriye konusunda yukarıda yer alan ifadenin güvenilirliği kabul edilebilir mi? Suriye konusunda yer alan bu ifadeye karşılık Barzani’ye Kuzey Irak hatırlatması yapılmış mıdır?

2- Barzani’nin “Biz eğittik”  dediği binlerce peşmergenin Suriye’ye gönderilmesi hususu görüşülmüş müdür? Suriye’ye geçen söz konusu peşmergelerin hangi maksatla Suriye’ye geçtiğine ilişkin bilgi alınmış mıdır? Bunların eğitiminin yapıldığına ne zaman muttali oldunuz? Bu konuda bir istihbarat alınmış mıdır?

3- Irak-Suriye sınırından Suriye’ye geçen Barzani’ye bağlı birliklerin bu eyleminin “bölgesel güvenlik ve istikrara dönük bir tehdit oluşturacağı” görüşü Barzani’ye iletilmiş midir? Bu konuya ilişkin hangi girişimlerde bulunulmuştur?

4-Suriye gibi uluslararası bir sorun hakkında Irak Merkezi Hükümeti yerine bölgesel yönetimin muhatap alınması, söz konusu yönetime bir devlet statüsü sağlamaz mı? Irak Merkezi Yönetim yerine bir bölgesel yönetimi uluslararası bir sorunda muhatap almak, devletlerarası ilişkiler bakımından nasıl bir sonuç doğurur?