Fahri doktora ünvanı ile ilgili soru önergesi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 96 ve 99 uncu maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 14.09.2012

 

                                                                                                                           Oktay Vural

                                                                                                                      İzmir Milletvekili

 

1-Başbaşkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hangi üniversiteler tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir?

2- Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e hangi üniversiteler tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir?

3- Bakanlara hangi üniversiteler tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir