Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök’ün basına yansıyan ifadeleriyle ilgili soru önergesi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök’ün “Ergenekon” adı verilen davada tanık sıfatıyla dinlendiği mahkeme ifadeleri pek çok medya organında yer aldı. Medyaya yansıyan bu ifadelerle ilgili olarak; Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 96 ve 99 uncu maddeleri gereğince Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 03.08.2012

      Oktay Vural
İzmir Milletvekili

 

1-Söz konusu mahkeme ifadelerinde Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 10 Temmuz 2003 tarihinde kendisine sunulan “Ergenekon” belgeleri ve şemasının mübaşir tarafından kendisine gösterilen EK-7 belgesiyle yüzde 90 aynı olduğunu söylemiştir. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün yüzde doksan aynı dediği belgeler o dönemde size iletilmiş midir? Size iletilmişse bu belgeler üzerine hangi işlemler yapılmıştır? Yapılmamışsa neden yapılmamıştır?

2-Genelkurmay Başkanı Özkök’ün “ 2004 yılı bahar aylarında bana bir vasıtayla nasıl geldiğini bilmiyorum bir slayt sunum geldi. Sunumun içinde ‘Ayışığı’ ve ‘Yakamoz’ sunumlarını gördüm ve bunları okudum. Bu konuyu astlarımla dahi paylaşmadım. İddialar çok büyüktü. ‘Hukuki bir müdahale yapılır mı?’ diye düşündüm. Ancak hukuki işlem yapmadım. Ben bu ‘Ayışığı’ ve ‘Yakamoz’ meşru belge olmadığı için işlem yapmadım.” Şeklinde ifade anlattığı sunumların ast makamlarla paylaşılmadığı ancak ifadeden üstleriyle paylaşıldığı gibi bir sonuç çıkmaktadır. Söz konusu “Ayışığı ve “Yakamoz” sunumları sizinle paylaşılmış mıdır? Paylaşılmışsa belgelerle ilgili bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamışsa neden yapılmamıştır?

3-Genelkurmay Başkanı Özkök 26 Mayıs 2006 tarihinde Genelkurmay İstihbarat Başkanı’na MİT tarafından sunulan şema ile ilgili olarak “Ergenekon adını ilk kez MİT’in belgesinde gördüm. O zaman tutarsız olarak değerlendirdiğim belge dışında bilgim yok” şeklinde ifade etmiştir. MİT’in sunduğu bu belgeden haberdar oldunuz mu? Haberdar olduysanız söz konusu belge hakkında hangi işlemleri yaptınız? Yapılmadıysa neden yapılmamıştır?

4- Genel Kurmay Başkanı Özkök’ün “Biz Sayın Başbakan ile baş başa görüştük. Kimse de yoktu. Ben kendilerine ‘Genç subaylar tedirgin değil’ demedim. Aksine tedirginlik olduğunu anlattım” şeklide bazı bilgileri sizinle paylaştığı ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda, yukarıda sözü edilen belge, bilgi ve darbe planlarıyla ilgili hususlar da size iletilmiş midir? İletilmişse hangi tarihte iletilmiştir? Bu hususta tarafınızdan herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Herhangi bir işlem yapılmadıysa neden yapılmamıştır?