Kamusal alanlara verilen isimlerle ilgili soru önergesi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 96 ve 99 uncu maddeleri gereğince İçişleri  Bakanı Sayın İdris Naim Şahin  tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 14.09.2012

 

Oktay Vural

                                                                                                                      İzmir Milletvekili

 

1-Bugüne kadar iller itibariyle kaç adet kamusal alana (park, cadde, sokak, okul)   Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verilmiştir?

2- Bugüne kadar iller itibariyle kaç adet kamusal alana (park, cadde, sokak, okul)   Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün ismi verilmiştir?