Oktay Vural, Başbakan Erdoğan’a medyada yer alan “Güneydoğuda görev yapan güvenlik görevlilerinin savaş suçlusu sayılacağı” iddialarını sordu


      TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Oslo’da bölücü terör örgütü PKK’yla bir hakem devlet başkanlığında Başbakanın Özel Temsilcisinin ve beraberindeki heyetin görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerin tarafların onayıyla hakem devlet tarafından bir mutabakat metni olarak kayda alındığı kamuoyuna yansımıştı. Bu olayın kamuoyuna yansımasından sonra Başbakan Erdoğan,  PKK ile yapılan bu görüşmelerin kendi talimatıyla gerçekleştiğini pek çok defa ifade etmiş, en son 6 Haziran 2012 tarihinde bir televizyon kanalında  “Talimatı veren benim, ha eğer alacaksanız o zaman beni alın. Onu değil. Çünkü talimatı veren benim.” Diyerek bu görüşmelerin kendi talimatıyla gerçekleştiğini söylemiştir.

10 Haziran 2012 tarihli yayın organlarında AKP hükümetinin PKK ile yaptığı OSLO görüşmelerine ilişkin yeni iddialar yer almıştır. Medyaya yansıyan söz konusu iddialar da Başbakanın Özel Temsilcisi ve Heyetiyle-PKK görüşmesinde “PKK ile barış anlaşması sağlanırsa , Güneydoğuda görev yapan güvenlik görevlileri savaş suçlusu olarak yargılanacak”, ve  “Başbakanın görevlendirdiği özel temsilci ve heyetinin KCK operasyonlarını PKK’ya şikâyet ettiği”  gibi hususların mutabakat metnine bağlandığı ve “KCK sözleşmesini yazanların MİT mensubu olduğu”na dair ifadeler yer almaktadır.

11 Haziran 2012 tarihinde yaptığımız bir basın toplantısında medyada yer alan bu iddiaları ayrıca kamuoyuyla paylaştım. Bu iddiaların doğru olmadığına dair bir açıklama veya yalanlama yapılmış da değildir. Oslo’da PKK ile yapılan görüşmelerde talimatı Başbakanın bizzat verdiği ifadesini dikkate alarak, aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 96 ve 99 uncu maddeleri gereğince Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 11.06.2012

                                                                                                                        Oktay Vural

                                                                                                                    İzmir Milletvekili

1- Başbakan Erdoğan’ın direktifiyle Oslo’da görüşme masasına oturan Başbakan’ın özel temsilcisi ile oluşturulan heyete PKK ile barış anlaşması sağlanması durumunda “Güneydoğu’da görev yapan güvenlik görevlileri savaş suçlusu olarak yargılanacak”  şartının konulması talimatını siz mi verdiniz? Bu ifade mutabakat metninde yer almakta mıdır?

2- KCK sözleşmesinin hazırlanmasından bilginiz var mıdır? Tarafınızdan  “KCK için bir anayasa (KCK sözleşmesi) hazırlayın” talimatı veya görevi verilmiş midir?

3- Oslo görüşmelerinde Başbakan Erdoğan’ın özel temsilcisinin yer aldığı heyetin,  “KCK operasyonlarını yapanların polis olduğu ve polislerin PKK’ya şikâyet ettiği”ne ilişkin iddiaları doğru mudur?

4- Oslo görüşmelerinde “Hakem Devlet” olarak yer alan hangi Devlettir?

5- Medyada yer alan bu iddiaların açıklığa kavuşması için Başbakanın özel temsilcisi İle PKK arasındaki OSLO görüşmesine yönelik başlatılan soruşturmanın önünün açılması için gerekli izin verilecek midir?