Sayın Oktay Vural’ın MHP Grup Başkanvekilliğinden ayrılması ile ilgili basın açıklaması


Milliyetçi Hareket Partisi’nin iç bünyesinde yaşadığı süreç ve tartışmaların önemli tahribatının yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu tahribatın asıl hedefi milliyetçi ülkücü hareketin yegâne temsilcisi olan hükmi şahsiyet olarak MHP’dir.
Bu sürecin bir karara vardırılmasının yolunun hukuk labirentlerinin kısır tartışmalarında değil mensuplarımızın gönlünde ve iradesinde aranmış olması gerektiği açıktır. Şüphesiz bu süreçte demokratik yetkilerini kullanan, kullanmak isteyen veya kullanmayan, her seviyedeki saygıdeğer mensuplarımıza kadar uzayan bizim dışımızdaki unsur, mahfil ve yapıların da dâhil olduğu ve tetiklediği üslup, dedikodu mekanizmaları ülküdaşlık hukukumuzu derinden incitmekte ve hatta kopartmaya doğru sürüklemektedir. Bu süreçle ilgili endişelerimi daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştım. Partimizin ve ülkücü milliyetçi hareketin getirildiği bu üzücü duruma hiç bir dava arkadaşımın da kayıtsız kalmadığına inanıyorum.
Bu gelişmelerden anlaşılacağı üzere maalesef güvenlerin sarsılmış olduğu somut olarak da ortaya çıkmıştır.
Şahsımın telakkilerine göre partimizin kurultay süreçlerinin ne tarafında yer alırsa almış olsun Milliyetçi Hareket Partisinin her mensubu muhteremdir, saygıdeğerdir ve dava arkadaşımdır.
“Anlamazsa yakınım uzağım, anlarsa uzağım yakınım olur.” özdeyişinden hareketle ülkücü ve milliyetçi hareket içinde yer alan dava arkadaşlarımızı anlamamız gerekmektedir.
Netice itibariyle politik mücadeleden kayarak suçlamalarla, dedikodularla ortaya çıkan olumsuz tablonun vicdani ve ahlaki icabı olarak partililerimizi derinden yaralayacak, bizi bizden uzaklaştıracak vahim gelişmelerin üzüntüsünü daha fazla yaşamak istememiz mümkün değildir. Gönüller kırmaya değil gönüller yapmaya odaklanılmalıdır. MHP’nin hali ve geleceği kaotik bir sürece sokulamaz. Bunun içinde aklıselim ve sorumluluk ahlakıyla gereğini yapmamız gerekmektedir.
MHP’nin güçlü olmasına en çok ihtiyacın olduğu bir dönemdeyiz. MHP’de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır. Önümüzdeki süreçte buna yönelik düşüncelerimi, tutumumu ve kararımı kamuoyuyla paylaşacağım.
Bu süreç boyunca görüşlerimi ifade etme ve katkı sağlama gayret ve arayışlarımı bu safhada herhangi bir şahsi ikbal beklentisi veya makam, mevki ilişkisi içinde olmaksızın ortaya koymam vicdani bir sorumluluk halini almıştır.
Bu itibarla 2007 yılından bu yana şerefle sürdürmekte olduğum ve son olarak 17 Kasım 2015 tarihinde tekrar seçilmiş olduğum MHP Grup Başkanvekilliği görevimden ayrılmış bulunmaktayım.
Bu görevin yüklediği sorumlulukları ve temsil görevini yerine getirirken aziz milletimizin, milliyetçi-ülkücü hareketin, kutlu davamızın, partililerimizin, partimizin, makamın ve uhdemdeki görevin onur ve haysiyeti; partimizin belirlediği görüş, düşünce, politika ve tutumları; aziz milletimizin değer, menfaat ve ihtiyaçları her zaman için vaz geçilmez rehberim olmuştur.
Partim adına şahsıma bu görevi yürütme fırsatını tevdi eden Sayın Genel Başkanıma ve görevi yürütmeme güven duyan milletvekili arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Partimizin politikalarını dile getirmek ve savunmak konusunda etkili, verimli, yol gösterici çalışmalarda TBMM çatısı altında yer almış MHP’nin 23-24-25 dönem milletvekilleri ile 1 Kasım 2015 tarihinden sonra görev yapmakta olduğumuz 26. Dönem milletvekili arkadaşlarıma, TBMM grup personeline ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile TBMM’de paylaştığımız görüş ve düşüncelerimizi milletimize ulaştırma yolunda görev yapan çok değerli basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkürlerimle başarılar diliyorum.
Saygılarımla.23 Haziran 2016
Oktay Vural
İzmir Milletvekili