Şirket adları ile ilgili soru önergesi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

                        Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 96 ve 99 uncu maddeleri gereğince aşağıdaki sorumun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün  tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 14.09.2012

 

                                                                                                                           Oktay Vural

                                                                                                                      İzmir Milletvekili

1-2002-2012 tarihleri arasında yıllar itibariyle “AK” adıyla başlayan kaç adet şirket ismi tescil edilmiştir