Suriye’den gelen mülteciler hakkında soru önergesi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

                Yaklaşık 2 yıldır Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye mülteci göçü devam etmekte ve söz konusu mülteciler sınır illerindeki kamplarda iskân edilmektedirler.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının rakamlarına göre Suriye’den Türkiye’ye sığınan mültecilerin sayısı  142.947’yi bulmuş durumdadır.

Bu hususla ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 96 ve 99 uncu maddeleri gereğince Başbakan Yardımcısı Beşir  Atalay   tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.12.2012

 

                                                                                                                          Oktay Vural

                                                                                                                        İzmir Milletvekili

 

1- Suriyeli mülteciler için oluşturulan bu kamplarda ne gibi hizmetler verilmektedir?

2- Mülteci Kamplarında verilmekte olan hizmetlerin finansmanı nerelerden sağlanmaktadır?

3-  Mülteci Kamplarında verilen hizmetlere ilişkin olarak gerçekleştirilen ihaleler hangi usullere göre yapılmaktadır?

4-   Bu hizmetler hangi kişi ve kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir?