Tercih…


İnanç dünyamızın sosyal hayatla ilgili norm ve önerilerinin nihaî amacı, kişinin kendisine, diğer bireylere ve çevreye yönelik ödevlerini yerine getirmesini sağlamak, bireyin yaratılış değerlerine uygun, adalet ve hakkaniyet esaslarına bağlı, sağlık, huzur, güven ve barışı hedefleyen bir düzenin kurulmasına zemin hazırlamaktır.

“İyiliği emretmek ve kötülükten menetmek”

“Ehemmi Mühimme Tercih Etmek” (Daha önemli olanı, çok önemli olanı, önemli olana tercih etmek)

“Zararın önlenmesi, faydanın temininden önce gelir.”(Mecelle)

“… meşru işleri uygun bulur, meşru olmayanları hoş karşılamayıp eleştirirsiniz. Kim meşru olmayan işleri hoş karşılamazsa o kötülüklerden uzak olur, kim eleştirir ve engel olmaya çalışırsa kurtuluşa erer. Kim de razı olur ve onlara uyarsa Hakk’a isyan etmiş sayılır.” (Hadis; Müslim, İmare, 63)

“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir”(Hadis; Müslim, Îmân 78)

Hangi vasıtayla mümkünse ve hangisine güç yeterse, kötülükleri onunla önlemek bir vecibedir.

Eleştirmek ve böylece kötülüğe engel olmaya çalışmak iyiliği emir kötülükten men görevinin dille yapılmasıdır.

Demokraside nihai olarak seçimde kullanılacak bir tercih de halkın kalbindekininin beyanıdır. Bu tercih de korku, kin, nefret, algı, zan ve hevesle değil akıl, idrak ve sorumlulukla emaneti taşıyan insanın.

Seçimin insanın yaratılış değerlerine uygun, adalet ve hakkaniyet esaslarına bağlı, sağlık, huzur, güven ve barışı hedefleyen bir düzenin kurulmasına zemin hazırlamasına ve iyiliklerin fethine kötülüklerin define vesile olmasını diliyorum.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir