Demokrasi Davası…


Dünyanın her tarafında büyük zaman dilimlerini kapsayan bilimsel verilerin artan kullanılabilirliği ile demokrasi konusunda ortaya konan 10 önemli bilimsel araştırma bulgusu:

1-Demokratikleşme ekonomik büyümeye yol açar – kişi başına ortalama %20 daha yüksek GSYİH. Demokrasiler, birçok otokrasiyi karakterize eden daha yıkıcı ekonomik sonuçlardan da kaçınırlar.

2-Demokrasiye geçiş, sosyal koruma harcamalarında ortalama %100’ün üzerinde artışa yol açar.

3-Güçlü hesap verebilirlik mekanizmalarına sahip demokrasiler, otokrasilere göre %23 daha fazla güvenli suya erişim, küçük çocuklara %35 daha fazla aşılama ve %40’a kadar daha fazla elektrik erişimi sağlar.

4-Demokrasi insan gelişimini geliştirir. Örneğin, yüksek düzeyde bir demokrasi, diktatörlüklere göre %94 daha az bebek ölümlerine yol açar.

5-Demokrasi eğitimi artırır: Tam otokrasiden tam demokrasiye geçiş, eğitim süresini artırır, orta öğretime kayıtta %70’lik bir artış olur– ancak eğitim harcamalarının mı yoksa kalitenin mi etkilendiği belirsizdir.

6-Demokratik ülkelerde daha iyi toplumsal cinsiyet eşitliği ve siyasete katılan daha fazla kadın vardır ve kadınların siyasete artan katılımı, çatışma ve savaş riskini azaltır.

7-Demokrasiler birbirlerine karşı savaş açmazlar ve otokrasilere göre çok daha düşük çatışma ve istikrarsızlık riskleri görürler. Otokratlaşma daha fazla savaşa ve çatışmaya yol açar.

8-Tam özgür ve adil seçimler ve medya özgürlüğü de dahil olmak üzere ifade özgürlüğü ile demokrasi olgunlaştıkça yolsuzluk azalır.

9-Demokrasiler, iklim değişikliğini hafifletme konusunda politika taahhüt etme ve uygulama konusunda sürekli olarak otokrasilerden daha iyi performans gösteriyor.

10-Demokrasi genel olarak daha yüksek seviyelerde ekonomik eşitsizliğe yol açmaz.

Demokrasilerde halkın taleplerine karşı yetkililerin sorumlu tutulduğu üç temel kurum vardır: Medya, sivil toplum ve seçimler.

Bunlar, verilen sözler tutulmadığında hükümetlerin teşhir edilmesini, örgütlü taleplerin dile getirilmesini ve görevinin sonlandırılmasını sağlar.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir