Kategori: Blog

Parçalanan demokrasi…

“Türk Milleti’nin kültür ve devlet felsefesi, Türk milliyetçilik dünya görüşü için de, milli bütünleşme ve milli demokrasi ülküsüdür.” “Demokrasi milletin, siyasi, kültürel ve iktisadi...

Tercih…

İnanç dünyamızın sosyal hayatla ilgili norm ve önerilerinin nihaî amacı, kişinin kendisine, diğer bireylere ve çevreye yönelik ödevlerini yerine getirmesini sağlamak, bireyin yaratılış değerlerine...

Demokrasi Davası…

Dünyanın her tarafında büyük zaman dilimlerini kapsayan bilimsel verilerin artan kullanılabilirliği ile demokrasi konusunda ortaya konan 10 önemli bilimsel araştırma bulgusu: 1-Demokratikleşme ekonomik büyümeye...

Seçimler…

Türk siyasetinde seçim öncesi bazı gelişmeler, taktik ve usluplar ile seçim sonuçları üzerinde geçmişten geleceğe bazı hatırlatmalar… Çok partili ilk seçim 21 Temmuz 1946…...

Afet…

Milletçe depremin acı sonuçlarıyla afet olarak bir kez daha sarsıldık. Bir doğa olayı olan depremin fiziki,sosyal ve ekonomik yönden kayba uğratan, normal hayat akışını...

Aptallık

Aptallık bir zekâ problemi mi, yoksa ahlaki bir problem mi? Aptallık doğuştan bir özellik değildir… Ya bunun olmasına izin verilmiştir ya da zorla aptallık...

Çekim yasası…

Fizik dünyasında Newton’un çekim yasaları siyasi, sosyal, ekonomi değerlendirmelerde de etkili olmuştur. Temel ilke, cisimlerin iç kuvveti, direncidir. Bunu etkileyen dış kuvvet, çekimi ve...

Milli Kimlik

Anayasa’nın 66’ıncı maddesinde “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” hükmünün değiştirilmesi isteniyor. Sözde gerekçeleri de daha kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele...

Cengiz Aytmatov’dan

Cengiz Aytmatov, Türk dünyasının ünlü yazarı. Ölümsüz eserlerinde şahsiyeti silen, korku veya tüketim araçlarıyla kişilerin düşünme yeteneklerini kaybettikleri bireyin/toplumun ‘kendisi olma’ hakkını varoluşun en...

İtaat…

“Meşrû olmayan emir ve isteklerde hiçbir kimseye itâat edilmez. İtâat ancak uygun ve meşrû hususlardadır. Hâlık’a isyanın emredildiği bir işte mahlûka itâat olamaz.” (Buhârî,...