Kategori: Blog

“Gaslightining”

Merriam-Webster Sözlüğü 2022’nin sözcüğü olarak seçmiş. Karşıdakini manipüle ederek gerçeği, doğru ve yanlışı sorgulamasını sağlamak demek. Anlamlandıramamak. İnsanların başlarına gelen hakkında yorum yapamaması. Gözlerinin...

Dış Politika’da Gel-Gitler…

“Dün dündür bugün bugündür.” “Siyasette küslük olmaz.” “Sil baştan” “Şartlar değişti.” Bunlar Suriye, İsrail, Mısır, BAE, S. Arabistan’la yeni ilişkilerimize gerekçe için kullanılan ifadeler....

Milliyetçilik üzerine…

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun temel felsefesi milliyetçilik, milliyetçi fikir sistemidir. Kökleri kadim medeniyet ve kültürün düşünce ve tefekkür dünyasında olan fikir siyasi boyutuyla 1919’da başlayan...

Cehalet…

İmam Maturidi, bilginin temel aracı duyuların idrakini inkâr edenin cehaleti tercih ettiğini, bunlarla bir şeyin varlığı üzerinde yürütülen fikri tartışmaya girilmemesini ve bunlara mizah...

Gerçek nedir? Nasıl Ulaşılır?

Hazırlanan bir kanun teklifinde “gerçeğe aykırı bir bilgiyi” yayma suçu ihdas ediliyor. Bu vesileyle bilgiye, doğruya ulaşma ve karar verme anlayışı hakkında tespitlerimi paylaşmak...

Ruh ve beden…

Bir taraftan bireyin içgüdüler ve kaotik duygular içinde ahlaki göreceliğin hayatın birçok alanında rasgeleliği teşvik etmesi… Diğer yandan maneviyatı temsil iddiasında olanların özdenetim, denge...

Teo-Strateji: Rusya ve Ukrayna

“Güç olgusu etrafında gerçekleşen mücadeleler bir güç aracı olarak dini stratejik bir şekilde kullanmakta mıdır?” Teo-Strateji; egemen Güçlerin; Dini değerleri, kültürel bilinci, ortak tasavvur...